Doch Dyn Dream

Project voor onderwijs en onderdak in Matunda, Kenia

Nieuws november 2015

Kinderen in Kubaard doen heitje voor een Karweitje voor Doch Dyn Dream


Op 2 november zijn de kinderen van de ReinbĂ´ge in Kubaard druk aan het klussen geweest, het geld dat ze hiermee op hebben gehaald, wordt in het 'Doch Dyn Dream' potje gedaan! Bedankt allen!                                                                                              2-11-2015

Akkermans haalt 1000 euro op!


Sportcentrum Akkermans heeft in de afgelopen maanden symbolisch bakstenen verkocht en NL-Judo kleding verkocht. Leden van het sportcentrum kochten massaal een baksteen voor 2,50 (of 5 voor 10 euro), plaatsten hun naam hierop en bouwden zo mee aan de school in Matunda.

Uiteindelijk heeft dit dus het fantastische bedrag van 1000 euro opgeleverd!

Bedankt!

05-11-2015

Kinderen Oosterlittens lopen Sint Maarten voor DDD!


Op 11 november hebben de kinderen in Oosterlittens tijdens het Sint Maarten lopen geld opgehaald voor Doch Dyn Dream. In totaal haalden de kinderen ruim 300 euro op! Fantastisch, zo dragen we een mooi steentje bij aan de bouw van een school voor de kinderen in Matunda!

Bedankt!

11-11-2015

De bouw van fundament en muren van de eerste vier lokalen Doch Dyn Dream school is klaar!

We zijn nu druk aan het sparen om hier ook een dak op te plaatsen!

Zeer geslaagd benefiet in Wjukken, Mantgum!


Afgelopen 29 november hielden we een benefiet middag / avond in de Wjukken in Mantgum. Alle bezoekers betaalden 30 euro en kregen hiervoor live muziek van de fantastische band Lazy Lads, heerlijke soep, salade en hapjes en uiteraard drankjes!

Het werd een zeer gezellige middag, en niet onbelangrijk; de 'schone' opbrengst van deze benefiet bedraagt: ruim 1000 euro!


Alle bezoekers, de band en ieder ander die bijdroeg, bedankt!                                                            29-11-2015

Winterfair in Wommels brengt 150 euro op!


Tijdens de winterfair in Wommels op 28 november jongstlede stonden we met een kraampje en een leuk bakstenenspel voor de bezoekers klaar. De meeste voorbijgangers wouden een gokje wagen, en droegen op deze manier bij! Na een gezellige middag, konden we 150 euro voor de stichting bijschrijven!

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream