Doch Dyn Dream

Doch Dyn Dream is een stichting die zich inzet voor het welzijn van  ongeveer 200 wezen in Matunda,  Kenia.  De kinderen worden  opgevangen op  een school in Matunda. Ze krijgen daar onderwijs maar ook water en voedsel. De afgelopen jaren heeft de stichting onder andere een stuk land aangekocht voor het verbouwen van groente. Daarnaast hebben we, mede door donaties en giften,  kleren, knuffels en onderwijsmateriaal kunnen geven aan de kinderen.  In de nabije toekomst hopen we op de aangechafte grond een nieuw schoolgebouw te kunnen realiseren. We blijven ons ook inzetten om er voor te zorgen dat de kinderen in de toekomst voldoende voedsel en kleding en medicijnen kunnen krijgen. Doch Dyn Dream is Fries voor doe je droom. Onze droom is de dromen van de kinderen te kunnen waarmaken.

De stichting is afhankelijk van giften en donaties. Wil je ook helpen? Zoek  contact via wytske@dochdyndream.nl       


HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream