Donatie Stenden Hotel, Stenden NHL Hogeschool


Op zaterdag 12 oktober werd door

Douwe van Dijk een prachtige

cheque van 750 euro overhandigd

aan onze stichting.

Deze donatie is afkomstig van

de medewerkers en studenten

van Stenden Hotel.

Heel erg bedankt voor deze

fantastische bijdrage!

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream