November 2021

Update Stichting Doch Dyn Dream in Kenia

De tijd vliegt. Het is al bijna twee jaar geleden dat een groep vrijwilligers uit Mantgum en Eaterwierrum geld inzamelde en afreisde naar Kenia om daar een schoolgebouw te bouwen voor kansarme kinderen.

Twee jaar geleden, vrijwel niemand had nog van Covid-19 gehoord. Niemand had ook maar enig idee wat ons te wachten stond in de maanden en jaren die zouden volgen. Zo ook in Kenia, ook daar ontkomen ze niet aan het virus. Het heeft enorme impact op het leven, soms zelfs met de dood tot gevolg. Ziekenhuiszorg is alleen toegankelijk voor mensen die dit kunnen betalen, de vaccinatiegraad ligt nog enorm laag omdat ook hiervoor betaald moet worden en er vrijwel geen vaccins beschikbaar zijn. Ook is er niet de testmogelijkheid zoals wij die hier hebben, wat het onduidelijk maakt wat de daadwerkelijke cijfers zijn.

Kenia is zo ongeveer een jaar in lockdown geweest, een periode dat alle scholen gesloten moesten worden. Sluiting van de scholen in Kenia, heeft voor vele kinderen een voor ons onbegrijpelijk gevolg. School is een veilige haven, vooral voor meisjes in Kenia. Op school krijgen ze niet alleen onderwijs en eten, het is een veilige plek met sociale controle, waar ze beschermd zijn tegen besnijdenis, uithuwelijking, geweld en seksueel misbruik. Door de pandemie zijn deze cijfers omhoog geschoten. Tijdens de eerste drie maanden van de lockdown raakten bijvoorbeeld zo’n 150 duizend tienermeisjes in Kenia zwanger – een stijging van veertig procent. Vanwege deze reden hebben Pamela en Francis (de mensen in Kenia die de school runnen) enkele tientallen kinderen huisvesting gegeven in een schoolgebouw tijdens de lockdown. Kinderen waarvan zij weten dat zij het thuis erg slecht hebben en waarbij de gevolgen van de lockdown catastrofale gevolgen zou kunnen hebben.. Voor deze kinderen hebben wij vanuit de stichting matrassen en dekens kunnen kopen, zodat ze niet op de tegelvloer hoefden te slapen. Daarnaast is geld gedoneerd voor voedsel en voor materialen om besmettingen tegen te gaan.

(Foto 1: kinderen die door Pamela en Francis ‘in huis’ genomen zijn hebben matrassen gekregen om op te slapen in de schoolgebouwen, zie voor foto's het album onder deze tekst)

(Foto 2: Ook hier worden handen ‘stuk gewassen’, met water uit de waterput)

We zijn blij dat de scholen vanaf afgelopen najaar weer geopend mogen zijn, zij het onder strikte voorwaarden. Zo moet er ook daar ongeveer 1,5 meter afstand gehouden worden. Dit leverde een probleem op met aanwezige banken en tafels. Dit was al minimaal, maar vanwege de maatregelen zou het gevolg hebben voor het aantal kinderen dat op school zou mogen komen. Het afgelopen jaar zijn dan ook nieuwe tafels en stoelen gekocht voor de kinderen van de Doch Dyn Dream school in Kenia, wat sowieso geen overbodige luxe was. De kinderen zijn er enorm blij mee!

(Foto 3: Nieuwe schoolbanken en tafels voor de kinderen van de Doch Dyn Dream school worden in gebruik genomen)

Helaas naast Covid-19 ook nog meer verdrietig nieuws: twee jongens van de school zijn bij een plotselinge en heftige overstroming verdronken toen zij familieleden probeerden te redden.. We leven erg mee met deze families en hebben geld gedoneerd aan de families van deze jongens, om hun weggestroomde huizen opnieuw op te bouwen.

(Foto 4: een gezin die hun zoon verloren is, bij hun verwoeste huis door overstromingen)

(Foto 5: voor dit gezin is, samen met nog een gezin, een nieuw onderkomen gebouwd, mogelijk gemaakt door donaties die aan stichting Doch Dyn Dream gedaan zijn!)

Maar gelukkig ook positief nieuws: het gebouw waarmee de Mantgumers en Easterwierumers begin 2020 een start hebben gemaakt, is nu zo goed als klaar: de wanden zijn gestukt, de tegelvloer is gelegd en de ramen zijn in de kozijnen gezet: dit gebouw kan wordt nu ook in gebruik genomen! Ook wordt de kas goed gebruikt; er is een irrigatiesysteem aangelegd zodat de gewassen op de juiste manier van water worden voorzien. De kas zorgt voor zelfvoorziening: er worden groenten en fruit gebouwd voor de kinderen wat geld bespaard en daarnaast de kinderen leert inzicht te krijgen in het verbouwen van gewassen.

(Foto 6: de kas, nu mét irrigatiesysteem, zorgt voor het vergroten van zelfredzaamheid)

(Foto 7: Stucen van de muren van het nieuwe schoolgebouw)

(Foto 8: tegelvloer wordt gelegd in het nieuwe schoolgebouw).

Daarnaast zijn wij blij dat we als stichting Doch Dyn Dream nu in het bezit zijn van een ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut en dat doen wij zeker!

Al met al roerige tijden in Kenia, maar iedereen houdt de moed erin!

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream