DoelstellingenStichting Doch Dyn Dream heeft zich zelf in 2013 als doelen gesteld:


1). Aanschaffen van grond om op te bouwen


2). Bouwen van een school voor de kinderen


3). Bouwen van slaapplaats voor de allerarmsten, die anders op straat moeten leven


4). Zorgen voor self sufficiency. Mogelijkheden bieden om de school in te toekomst zelfstandig te laten werken, en in eigen onderhoud te voorzien.1). De aanschaf van de grond is in 2014 gerealiseerd. Door het inzamelen van sponsorgeld is 1.4 hectare grond aangeschaft. Hierop wordt in eerste instantie voedsel voor de kinderen verbouwd.


2). In de zomer van 2015 zijn we bezig geweest met verschillende acties om geld in te zamelen voor het bouwen van de school. Er is onder andere al een baksteenmachine aangeschaft, die werkt op mankracht (omdat er momenteel nog geen stroom aanwezig is op de grond waarop gebouwd gaat worden). Er moet een klein beetje cement toegevoegd worden aan de grond die ze zelf op kunnen graven. Zo worden momenteel de eerste bakstenen al gemaakt!


3). Zodra de school gebouwd is, zal er worden gestart met geld inzamelen voor het bouwen van het gebouw waar de aller armsten kunnen slapen. 


4). We proberen bij onze steun aan Matunda continu te denken in mogelijkheden voor de langere termijn, de baksteenmachine is hiervan een goed voorbeeld. Uiteindelijk zullen ze hiermee geld kunnen genereren (door het verkopen van stenen, of door de verhuur van de machine zelf). Daarnaast zal een stuk grond beschikbaar blijven voor de verbouw van voedsel.


Eind 2020 zijn een groot deel van zijn de doelen en ambities van Doch Dyn Dream geherdefinieerd. Er staan ondertussen drie schoolgebouwen en een keuken op het aangekochte perceel. Hieronder de ambities/doelen die we ons gesteld hebben voor de komende 3 jaar:1. Het vierde schoolgebouw met elk twee lokalen te plaatsen, zodat alle jaargroepen (groep 1 tot en met 8) een eigen klaslokaal hebben.

2. De zelfredzaamheid vergroten door de aanleg van een irrigatiesysteem op zonne-energie. Op deze manier kan de school zelf gewassen verbouwen en hoeven ze minder voedsel zelf te kopen.

3. Continuïteit in het lerarenaanbod. Vaste leraren die voor een langere periode aan de school verbonden zij.

4. Een vaste geldstroom in de vorm van meer donateurs.

Leraren op het stuk grond dat in oktober 2014 aangeschaft is. Er wordt nu nog voedsel op verbouwd, we hopen hier binnenkort te starten met het bouwen van de school!

De baksteenmachine die in het voorjaar van 2015 aangeschaft is!

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream