Doch Dyn Dream

Project voor onderwijs en onderdak in Matunda, Kenia

https://youtu.be/FBQD386yb0Q

Historie Doch Dyn Dream

2009

Een Italiaan Giovanna genaamd, bezoekt Matunda en besluit hulp te geven aan de vele weeskinderen hier, die niet naar school kunnen. Via AMREF heeft hij georganiseerd dat een oud gebouw kan worden gehuurd voor 50 euro per maand (dit wordt tot 2012 door AMREF gefinancierd).

De groep kinderen die naar dit gebouw komt lopen wordt steeds groter, eind 2012 ruim 300 kinderen die soms uren lopen om hier naartoe te komen om van vrijwilligers uit de omgeving les te krijgen.


September 2012

 

Tijdens mijn wereldreis wil ik graag vrijwilligerswerk in Kenia doen. Via een Engelse organisatie kom ik bij een weeshuis in Nairobi terecht. Al snel merk ik dat hier alles al goed op orde is; voldoende voedsel, kleding, onderwijs en hulp vanuit het buitenland. Ik wil meer doen.. Via via kom ik in contact met Pamela en Francis. Zij blijken een soort schooltje te runnen in het westen van Kenia, daar waar eigenlijk geen blanke mensen komen, voornamelijk omdat het ver van het toeristische deel van Kenia ligt.

Ik besluit er naartoe te gaan, en kom terecht bij het oude gebouwtje dat Giovanna Children Centre of Hope genoemd wordt. Onderstaand een rondleiding van de situatie in 2012
December 2012


Bij thuiskomst vanuit Kenia besluit ik dat ik het niet bij een ervaring wil laten, wetende dat de bijdrage van AMREF aan het eind van dit jaar stopt, en de vrijwilligers dus zelfstandig 50 euro per maand op moeten gaan hoesten om het gebouw te blijven huren voor de kinderen. Daarnaast is er al genoeg zorg om iedere dag wat voedsel voor de kinderen te verzorgen. Dit voedsel wordt betaald door donaties van bijvoorbeeld kerken uit de buurt. GEEN GELD = GEEN ETEN.

Ik richt Stichting Doch Dyn Dream op, een stichting die zich tot doel stelde om het stuk grond aan te schaffen en een goed gebouw te bouwen waar goed onderwijs gegeven kan worden.


Echter toen de verhuurder er achter kwam dat er 'wit geld' op komst was, werd de prijs plotseling verhoogd naar 200 euro per maand.

Dit kon niet opgebracht worden door ons en de mensen in Kenia, dus er zat niets anders op dan niet verder te gaan op het oude gebouw.

Pamela en Francis (de mensen die de organisatie van deze 'school' volledig op zich nemen, op vrijwillige basis!) hebben als noodoplossing hun eigen achtertuin beschikbaar gesteld om hier lemen hutjes op te bouwen, zodat er in ieder geval onderdak voor de kinderen was.


Oktober 2014

We hebben met Stichting Doch Dyn Dream afgelopen jaar veel acties georganiseerd om geld in te zamelen. Dit geld is in eerste instantie bedoeld om een nieuw stuk grond aan te kopen, waar een eigen school voor de kinderen van Matunda kan worden gebouwd.

In oktober 2014 was er voldoende geld binnen om 1.4 hectare grond aan te schaffen, hier zal eerst voedsel op worden gebouwd, tot dat we voldoende geld binnen hebben om daadwerkelijk een school te bouwen.HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream