Historie Doch Dyn Dream

2009

Een Italiaan Giovanna genaamd, bezoekt Matunda en besluit hulp te geven aan de vele weeskinderen hier, die niet naar school kunnen. Via AMREF heeft hij georganiseerd dat een oud gebouw kan worden gehuurd voor 50 euro per maand (dit wordt tot 2012 door AMREF gefinancierd).

De groep kinderen die naar dit gebouw komt lopen wordt steeds groter, eind 2012 ruim 300 kinderen die soms uren lopen om hier naartoe te komen om van vrijwilligers uit de omgeving les te krijgen.


September 2012

 

Tijdens mijn wereldreis wil ik graag vrijwilligerswerk in Kenia doen. Via een Engelse organisatie kom ik bij een weeshuis in Nairobi terecht. Al snel merk ik dat hier alles al goed op orde is; voldoende voedsel, kleding, onderwijs en hulp vanuit het buitenland. Ik wil meer doen.. Via via kom ik in contact met Pamela en Francis. Zij blijken een soort schooltje te runnen in het westen van Kenia, daar waar eigenlijk geen blanke mensen komen, voornamelijk omdat het ver van het toeristische deel van Kenia ligt.

Ik besluit er naartoe te gaan, en kom terecht bij het oude gebouwtje dat Giovanna Children Centre of Hope genoemd wordt. Onderstaand een rondleiding van de situatie in 2012

December 2012


Bij thuiskomst vanuit Kenia besluit ik dat ik het niet bij een ervaring wil laten, wetende dat de bijdrage van AMREF aan het eind van dit jaar stopt, en de vrijwilligers dus zelfstandig 50 euro per maand op moeten gaan hoesten om het gebouw te blijven huren voor de kinderen. Daarnaast is er al genoeg zorg om iedere dag wat voedsel voor de kinderen te verzorgen. Dit voedsel wordt betaald door donaties van bijvoorbeeld kerken uit de buurt. GEEN GELD = GEEN ETEN.

Ik richt Stichting Doch Dyn Dream op, een stichting die zich tot doel stelde om het stuk grond aan te schaffen en een goed gebouw te bouwen waar goed onderwijs gegeven kan worden.


Echter toen de verhuurder er achter kwam dat er 'wit geld' op komst was, werd de prijs plotseling verhoogd naar 200 euro per maand.

Dit kon niet opgebracht worden door ons en de mensen in Kenia, dus er zat niets anders op dan niet verder te gaan op het oude gebouw.

Pamela en Francis (de mensen die de organisatie van deze 'school' volledig op zich nemen, op vrijwillige basis!) hebben als noodoplossing hun eigen achtertuin beschikbaar gesteld om hier lemen hutjes op te bouwen, zodat er in ieder geval onderdak voor de kinderen was.


Oktober 2014

 

We hebben met Stichting Doch Dyn Dream afgelopen jaar veel acties georganiseerd om geld in te zamelen. Dit geld is in eerste instantie bedoeld om een nieuw stuk grond aan te kopen, waar een eigen school voor de kinderen van Matunda kan worden gebouwd.

In oktober 2014 was er voldoende geld binnen om 1.4 hectare grond aan te schaffen, hier zal eerst voedsel op worden gebouwd, tot dat we voldoende geld binnen hebben om daadwerkelijk een school te bouwen.

 

Skelte en ik waren aanwezig in Kenia tijdens het moment dat de grond officieel van de Doch Dyn Dream school werd!

 

 

2015


De acties gaan door, er wordt een baksteenmachine aangeschaft, zodat ze in Kenia hun eigen bakstenen kunnen maken. Daarnaast kunnen de bakstenen geproduceerd worden voor de verkoop, om daarmee geld voor voedsel te genereren. Ondertussen gaan we in Nederland door met het inzamelen van geld middels acties als sponsorlopen, kerstmarkten en als klap op de vuurpijl een fietstocht naar Parijs samen met Michiel.

 

Begin 2016


Er is voldoende geld binnen om de eerste twee schoolgebouwen te bouwen.

 


Juli 2016


Skelte en ik gaan naar Kenia om de school officieel te openen, en natuurlijk om een prachtige tijd in Matunda te hebben. We zijn onder de indruk van het doorzettingsvermogen van diegenen die de school proberen te runnen, zo goed en kwaad als het gaat.

De warmte en vrolijkheid van de kinderen van de Doch Dyn Dream verbaasd ons opnieuw.. Dit is waarvoor we het doen! Proberen een om de dromen van deze kinderen een beetje waar te kunnen maken door het kunnen volgen van onderwijs..

 

 

2016-2020


Er volgen wederom vele acties en ook in Kenia is volop actie. Er wordt een keukengebouw geplaatst met cookstove, een toiletgebouw en er wordt zo nu en dan voorzien in voedsel, medicatie, schoolboeken etc.

Vanwege het feit dat we zelf kleine kinderen kregen in deze periode, zijn we er zelf vanaf 2016 niet meer geweest. Gelukkig hebben we wel meerdere vrienden gehad die Matunda bezocht hebben, wat wij fantastisch vinden! Zo hebben onder andere Halbe, Meile, Harry en Monica en Michiel een bezoek gebracht aan Pamela en Francis.

Tijdens de Hassiebassie editie 2017 kwam ter sprake dat een groepje mensen uit Mantgum en Easterwierum ook wel ééns een bezoek zou willen brengen aan Kenia.. Tijdens de Hassiebassie 2018 kwam dit weer ter sprake, maar nu werd er echt actie ondernomen!

In het jaar 2019 werd door de ‘K’s foar Kenia’ (Jehannes, Adelma, Brecht, Peter, Fetsje, Jelle, André en Tsjitske) veel geld ingezameld, zodat een derde schoolgebouw gebouwd kon worden..

Begin 2020 vertrokken zij zelf naar Kenia om het dak erop te zetten.

 


Februari 2020


Een groep van 8 vrijwilligers hebben in het jaar 2019 enorm veel geld ingezameld door het doen van allerlei acties (kop van Jut, kerstbomenverkoop, Pubquizen etc.). Ze zijn zelf voor zo’n twee weken naar Kenia vertrokken.

Het geld dat ze ingezameld hebben wordt ingezet om een derde schoolgebouw te bouwen.

Wanneer de 8 vrijwilligers in Kenia zijn, bouwen zij zelf het dak op dit derde schoolgebouw. Daarnaast krijgt de bestaande school een upgrade door alles opnieuw in de verf te zetten en mooie schilderingen in het schoolgebouw te maken. De school knapt er enorm van op en de 8 Friezen zijn een hele ervaring rijker geworden!

 

Vlak na thuiskomst breekt de corona wereldwijd uit. Zo ook in Kenia. We hebben in het jaar 2020 geholpen met het aanschaffen van voorzieningen voor noodopvang voor de aller armste kinderen. Door de aanschaf van matrassen konden zij in de school verblijven in de periode van lockdown. Thuis is vaak geen eten, school is de enigste plek waar zij voedsel krijgen: voor deze groep kinderen was het dus noodzakelijk om opgevangen te worden.

 


2021


Mede door de financiële steun van stichting Wiek uit Kubaard is er een kas gebouwd waarin een irrigatiesysteem is aangelegd. Met onder andere een watertank en een waterpomp op zonne-energie. Met deze investering wordt de zelfredzaamheid gestimuleerd. De opbrengsten uit de kas worden gebruikt om de kinderen op de school te voorzien van voedsel. Daarnaast kunnen de producten die over blijven, worden verkocht op de markt.  

Naast de kas, worden er nieuwe schoolbanken en tafels aangeschaft voor de kinderen en wordt het derde schoolgebouw afgebouwd.HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream