Doch Dyn Dream

Project voor onderwijs en onderdak in Matunda, Kenia

Nieuws juni 2015

Aangeschafte grond werpt zijn vruchten af!


In Matunda hebben we in de herft van 2014 de grond aangeschaft waar we de school op gaan bouwen. Tot de tijd dat er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, wordt de grond gebruikt om voedsel voor de kinderen te bouwen.

Halverwege juni 2015 begint het mais al mooi op te komen!


18- 6 2015

Sportcentrum Akkermans bouwt hun eerste muur!


Bij Sportcentrum Akkermans in Wommels kunnen symbolisch stenen worden gekocht voor het bouwen van de school in Matunda. Afgelopen woensdag werd de mijl van 500 euro behaald; dit betekent in de praktijk voldoende geld voor 1 muur van een leslokaal, op naar de volgende muur!


18-6-2015

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream