Foto's

Eerste bezoek, oktober 2012

Acties in 2013 en 2014

Grond verkopen voor 0,50 per vierkante meter

Shirt sponsoring door onder andere SCHeerenveen, langs gebracht door Halbe Klijnstra

Grote actie op Bogerman Koudum: kerstfair en sponsorschaatsen

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream