Doch Dyn Dream

Project voor onderwijs en onderdak in Matunda, Kenia

Stichting Doch Dyn Dream helpt kinderen in Kenia aan beter onderwijs en een dak boven hun hoofd

Stichting Doch Dyn Dream zet zich in voor ruim 200

kinderen in Matunda (West-Kenia).

Doelstelling van de stichting is om voor

deze kinderen een veilig onderkomen en onderwijs te

creeren.

 

Om de dromen van de kinderen te kunnen verwezelijken,

zetten we acties op om geld in te zamelen. Onder het kopje

acties, kun je op de taakbalk de lopende acties bekijken!

 

 

 

 

 

 

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29

 

Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream