Doch Dyn Dream

Project voor onderwijs en onderdak in Matunda, Kenia

Stichting Doch Dyn Dream helpt kinderen in Kenia aan beter onderwijs en een dak boven hun hoofd

Stichting Doch Dyn Dream zet zich in voor ruim 200

kinderen in Matunda (West-Kenia).

Doelstelling van de stichting is om voor

deze kinderen een veilig onderkomen en onderwijs te

creeren.

 

Op deze pagina kun je informatie vinden over de oorsprong

van het oprichten van de stichting, over hoe je kunt helpen,

over wat we al gerealiseerd hebben, over acties en

natuurlijk ook over wat de dromen van de kinderen zijn.

 

Asanti Sana! (bedankt!)

 

Nieuws voorjaar 2016

 

 

NIEUW Lees hier meer: Soroptimistclub Friesland Noord schenkt 1000 euro.

 

 

* De Soroptomistclub Friesland Noord heeft ons een bedrag van 1000 euro geschonken voor het afwerken van de vier klaslokalen. Dit bedrag is afkomstig van een legaat van een overleden lid van de vereniging, mevrouw Paulien Dijkema.

 

* Tijdens de kerstmarkt op het RSG is geld opgehaald voor Doch Dyn Dream, net voor de kerstvakantie hebben we een cheque overhandigd gekregen van 3000,-!

 

* Hierdoor is er voldoende geld binnen om daken te plaatsen op de eerste vier leslokalen in Kenia. Het benodigde geld is overgemaakt, en men is direct aan de slag gegaan met het plaatsen van het dak!

 

* Op 31 december jl. werd in Poppenwier de Silvesterloop georganiseerd voor Doch Dyn Dream, doel was geld op te halen voor het bouwen van een waterput, dit is geslaagd: 1500 euro!

 

* Sportcentrum Akkermans heeft in de maand december schoenen, slippers en sandalen ingezameld voor de kinderen in Matunda!

 

Voor meer nieuwsfeiten en uitgebreide verslagen, klik hier

 

 

Ook het dak is geplaatst op de eerste vier leslokalen!

 

 

 

 

 

 

 

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29

 

Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream

 

Nieuws uit Kenia:

Er is door Doch Dyn Dream genoeg geld ingezameld om te beginnen te bouwen aan het het dak voor de eerste vier lokalen van de school!