Doch Dyn Dream

Project voor onderwijs en onderdak in Matunda, Kenia

Stichting Doch Dyn Dream helpt kinderen in Kenia aan beter onderwijs en een dak boven hun hoofd

HELPEN?

Doneer op:

IBAN NL76 ABNA

0572 0781 29


Ten name van

Stichting Doch Dyn Dream


Tussenstand

Knaken Foar Kenia

Douwe van Dijk overhandigt de cheque aan Wytske Vermeulen

Stichting Doch Dyn Dream zet zich in voor ruim 200

kinderen in Matunda (West-Kenia).

Doelstelling van de stichting is om voor

deze kinderen een veilig onderkomen en onderwijs te

creeren.


Op deze pagina kun je informatie vinden over de oorsprong

van het oprichten van de stichting, over hoe je kunt helpen,

over wat we al gerealiseerd hebben, over acties en

natuurlijk ook over wat de dromen van de kinderen zijn.


Asanti Sana! (bedankt!)

Donatie Stenden Hotel, Stenden NHL Hogeschool


Afgelopen zaterdag werd door

Douwe van Dijk een prachtige

cheque van 750 euro overhandigd

aan onze stichting.

Deze donatie is afkomstig van

de medewerkers en studenten

van Stenden Hotel.

Heel erg bedankt voor deze

fantastische bijdrage!